La solució ideal
per l’aïllament
en vivendes.

Sistemes aïllants, revestiments i acabats estètics.

DITE + GARANTIA

En un edifici, la façana representa el seu màxim exponent, i en conseqüència, el seu segell d’identitat.

La “pell” que constitueix l’envolupant de l’edifici, a més de mostrar aspectes visuals com el disseny, color, textura, volums, etc., també ha de respondre a altres exigències primordials com: aïllament tèrmic i acústic, impermeabilitat, durabilitat quant al desgast provocat pel sol o els agents meteorològics, així com el propi ús al llarg del temps.
 

I tot això, responent a les noves exigències que planteja la nostra societat, en termes de baix manteniment, des-contaminant, autorentable, etc.

Avantatges.

01

LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA I PROTECCIÓ D’INCENDIS, SOROLL I SALUBRITAT.

02

PROTECCIÓ CONTRA L’HUMITAT DISMINUÏNT LES CONDENSACIONS A L’INTERIOR DE LA VIVENDA.

03

REDUCCIÓ DELS PONTS TÈRMICS, AMB UN AÏLLAMENT CONTINUAT, TAMBÉ A L’ESTRUCTURA.

04

MILLORA DEL MEDI AMBIENT, AMB UNA AMORTITZACIÓ EN UN TERMINI DE 5 A 5 ANYS.

05

MILLORA DEL CONFORT ACÚSTIC, EN FRONT DEL SOROLL PROVOCAT PER AGENTS EXTERNS.

06

ELS TREBALLS S’EFECTUEN A L’EXTERIOR, SENSE HAVER DE CONVIURE AMB OBRES A L’INTERIOR.

07

REVALORITZACIÓ DE L’EDIFICI, TANT PER L’ESTÈTICA, COM PER LA FUNCIONALITAT.

08

ELEVADA RESISTENCIA SUPERFICIAL A L’IMPACTE, ABRASSIÓ I PENETRACIÓ.

09

QUALITAT GARANTIDA DE TOTS ELS COMPONENS DEL SISTEMA, JUNT AL DOCUMENT D’IDONEITAT.

CUMPLIMENT DEL MARC NORMATIU

CODI TÈCNIC D’EDIFICACIÓ (CTE DB)

HE

Estalvi Energètic

HR

Protecció Soroll

HS

Salubritat

SI

Seguretat Incendis

Què és un sistema
SATE/ETICS.

ESP. Les sigles SATE signifiquen Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior.

ENG. Les sigles ETICS signifiquen External Thermal Insulation Composite Systems

Per definició, es considera Sistema, al grup d’elements constructius que es combinen entre si, assemblant-los entre ells per a crear un conjunt. I en aquest sentit, els Sistemes SATE aglutinen diferents elements com són: aïllants, perfils, anclatges, armadures, revestiments decoratius, etc.

En essència els SATE es basen en la combinació d’un material aïllant tèrmic, i fins i tot en algun cas acústic, amb un revestiment decoratiu, que bé pogués ser de naturalesa mineral, acrílica, etc.
Els Sistemes SATE estan dissenyats per a tota mena d’obra, ja sigui nova o rehabilitació, i resolen necessitats relacionades amb l’estalvi energètic en els edificis, així com la millora i confort de les persones que habiten en ells.
+ 0

ANYS AL TEU COSTAT

0

CENTRES DE PROTECCIÓ

+ 0

REFERÈNCIES

0

CLIENTS ACTIUS

0

CENTRES DE R + D

Productes.

Sistemes aïllants

Acabats estètics

Complements

Claus per un
projecte efectiu.

Una prescripció tècnica adequada.
Tota intervenció en una façana està subjecta a unes normatives d’obligat compliment, basades en el seu comportament al foc, vent, pluja, radiació solar, impermeabilitat, i un llarg etc.

La figura del prescriptor compleix un paper fonamental en la fase de projecte, una correcta definició tècnica dels sistemes amb els seus detalls constructius i dels productes que els componen són una de les peces claus per a poder obtenir un bon resultat final en obra.

Claus per un
projecte efectiu.

Una prescripció tècnica adequada.
Tota intervenció en una façana està subjecta a unes normatives d’obligat compliment, basades en el seu comportament al foc, vent, pluja, radiació solar, impermeabilitat, i un llarg etc.

La figura del prescriptor compleix un paper fonamental en la fase de projecte, una correcta definició tècnica dels sistemes amb els seus detalls constructius i dels productes que els componen són una de les peces claus per a poder obtenir un bon resultat final en obra.

Aïlla casa teva per fora, per sentir-te millor a dins.

Aïlla casa teva per fora,
per sentir-te millor a dins.

A qui ens dirigim.

Tècnics.

Arquitectes i enginyers.

Oferim plànols amb detalls tècnics,
memòries per incloure en projectes, etc.

Aplicadors.

Constructors i personal d’obra.

Per obres de rehabilitació energètica posem
a la teva disposició cursos de formació.

Particulars.

Vivendes individuals i blocs.

Comunitats de propietaris, particulars
i administradors de finques.

A qui ens dirigim.

Tècnics.

Arquitectes i enginyers.

Oferim plànols amb detalls tècnics,
memòries per incloure en projectes, etc.

Aplicadors.

Constructors i personal d’obra.

Per obres de rehabilitació energètica posem
a la teva disposició cursos de formació.

Particulars.

Vivendes individuals i blocs.

Comunitats de propietaris, particulars
i administradors de finques.